top of page

פרופיל אקדמי

תחום המחקר שלי הוא פילוסופיה יהודית בעת החדשה ופילוסופיה יהודית בת זמננו, עם דגש על הפילוסופיה של פרנץ רוזנצווייג, מרטין בובר ואברהם יהושע השל, המטאפיסיקה האתית של עמנואל לוינס והגות יהודית על השואה. תחום מחקר נוסף הוא תאולוגיה בן-דתית. במשך ארבע שנים הייתי חוקר בקרן הלאומית הבלגית והתעמקתי בשיטות שונות הקשורות לחקר התנ"ך ופרסומיי הראשונים היו בתחום זה. כבר אז, לפני הצטרפותו לעם היהודי, הכרתי מקרוב את התרבות והדת היהודית וטיב יחסיהן עם העולם הכללי. במהלך השנים התמחיתי בתחום ההגות היהודית בת זמננו והייתי בין הראשונים להכניס את לימודי עמנואל לוינס באוניברסיטאות בארץ. עד היום הזיקות והתפר בין העולם היהודי והכללי עומדים בלב רבים ממחקרי על הפילוסופיה היהודית בעת החדשה. דבר זה בא לידי ביטוי לא רק בספרים ובמאמרים אלא גם בקורסים שהעברתי לאורך השנים, בארגון כנסים, בהנחיית סטודנטים ודוקטורנטים באוניברסיטת בר-אילן ומחוצה לה, ובהרצאות שאני מעביר בארץ ובעולם.
 

in the academy of world religions.jpg

פילוסופיה יהודית בת-זמננו

 

נושא מרכזי של מחקריי הוא האקזיסטנציאליזם היהודי. סיכום של עיקר הדברים מופיע בספרי 'פילוסופים קיומיים יהודים ברב-שיח', בו אני מפגיש פילוסופים קיומיים כלליים עם פילוסופים קיומיים יהודיים, ומצביע על תרומתם המיוחדת של ההוגים היהודיים לפילוסופיה הקיומית בכלל. ספר נוסף ברוח זו הופיע בגרמנית. הספר הזה מתמקד בנושא של שוני ודיאלוג ודן בהיבטים שונים של הייחוד היהודי והקשר בין התרבות היהודית והכללית.

 

בין ההוגים האקזיסטנציאליזם הרחבתי רבות על פראנץ רוזנצוויג והקדשתי לו שני ספרים. ספר ראשון בעברית בהוצאת מאגנס, בשם 'כוכב מיעקב', מהווה מונוגרפיה כללית על הגותו וזכה למספר מהדורות ; ספר שני הופיע באנגלית, וכולל ניתוח ממצה של מכתבי פראנץ רוזנצווייג אל גריטלי רוזנשטוק–היסי, מכתבים שיש בהם גילויים חדשים רבי משמעות להבנת חייו ויצירותיו של רוזנצווייג, ראש להם להבנת ספרו 'כוכב הגאולה'. עבודה זו הייתה חלוצית בתחום וראשונה בעולם העוסקת בנושא.

 

התמקדתי בתורתם של מרטין מרדכי בובר ואברהם יהושע השל. פרסמתי עם אלכסנדר אבן-חן ספר מקיף המשווה בין שני ההוגים. ספר אחר על מחשבה דיאלוגית וזהות דן בתפיסת האני אצל הוגים דיאלוגים יהודים ולא יהודים ומכיל את תפיסתי על הנושא תוך דיון מתמיד עם הפילוסופים הדיאלוגים. כותרת הספר: 'מחשבה דיאולוגית וזהות'.

 

במהלך השנים העברתי קורסים הדנים בנושאים אלו, בהם: "מבוא למחשבה יהודית בת זמננו"; "אקזיסטנציאליזם יהודי"; "משנתו של אברהם יהושע השל"; "שיטתו של פראנץ רוזנצווייג", "הדיאלוג במחשבה יהודית מודרנית" ו"הנצרות בהגות יהודית בת-זמננו".

 

עמנואל לוינס

 

מוקד מרכזי במחקרי הוא המטאפיסיקה האתית של עמנואל לוינס, המהווה את אחד משאי הפילוסופיה בת זמננו. מחקריי סביב להגותו של לוינס מהווים את אחת התרומות המרכזיות של פועלי המחקרי. הפילוסופיה של לוינס קשורה לפנומנולוגיה מבית מדרשו של אדמונד הוסרל ונותנת תשובה הולמת לאונטולוגיה ההיידגריאנית. במקביל לפילוסופיה הכללית שלו, יש ללוינס הגות יהודית ענפה שלא נדונה במידה הראויה במחקר. כתבתי ספר על כתביו היהודיים והכלליים של לוינס בו הראיתי את ההקבלות בין שני סוגי הכתיבה שלו; תפיסה שהפכה בימים אלו למרכזי בחקר הגותו של לוינס בעולם.  

תרומה אחרת נעוצה בתרגום. תרגמתי לעברית את אחד מספריו של לוינס, "אתיקה והאינסופי", והוספתי לו הקדמה והערות מדעיות. בכך פתחתי את הפתח להכרת הגותו של לוינס בישראל. הספר מהווה מבוא מצוין לפילוסופיה של לוינס והוא מכיל את המינוח הבסיסי שלו בתרגום עברי. ספר זה היה הספר הנמכר ביותר בבית ההוצאה מאגנס בשנת תשנ"ו וזכה עד עכשיו למספר מהדורות עם עדכונים. התרגום תרם להכרות ראשונית בארץ עם משנתו של לוינס. נפלה בחלקי זכות לבצע עבודה חלוצית בהכנסת משנתו של לוינס לתרבות הישראלית. העברתי קורס בשם: "המטאפיסיקה האתית של עמנואל לוינס".

 

הגות יהודית על השואה

 

אציין שיש לי עניין מיוחד בהגות יהודית על השואה. בספרי 'מעשה זיכרון: חברה, אדם ואלוהים אחרי אושוויץ' עסקתי בנושא של עיצוב הזיכרון ובכך השתתפתי בדיון הישראלי העכשווי על האופי הייחודי או האוניברסלי של השואה. העברתי קורס בשם: "הגות יהודית על השואה"; והרביתי להרצות בנושא במקומות שונים כחלק משיח עיצוב הזהות היהודית במאה העשרים.

 

תיאולוגיה בן-דתית

 

כתבתי גם ספר הדן בתיאולוגיה בין-דתית, השואבת את השראתה מהוגים יהודים דיאלוגיים, ממרטין בובר, אברהם יהושע השל, פרנץ רוזנצווייג ועמנואל לוינס. 

 

שימשתי כפרופסור אורח במוסדות ידועים בשטרסבורג, המבורג, היידלברג ופניקס שבאריזונה. נבחרתי לשמש כחבר במועצת הבינלאומית של אגודת רוזנצוויג וכסגן-נשיא של האירגון (International Rosenzweig Society) ומוניתי כפרופסור אורח קבוע באוניברסיטת המבורג   Levinas Guest Professor for Jewish Dialogical Studies and Interreligious Theology. נבחרתי לעמוד שנית בראשות המחלקה לפילוסופיה יהודית בשנת תשע"ב (אחר ששימשתי כראש מחלקה בין השנים 1998-1996) ואני סיימתי את תפקידי במחלקה למחשבת ישראל בפקולטה למדעי היהדות בשנת תשע"ה. 

 

השכלה 

 

ב.א. במדעי  הדת, אוניברסיטת ליבן, 1969

ב.א. בתיאולוגיה, אוניברסיטת ליבן, 1972

מ.א. במדעי הדת, אוניברסיטת ליבן, 1972

ב.א. בפילולוגיה מקראית, אוניברסיטת ליבן, 1973

מ.א. בפילולוגיה מקראית, אוניברסיטת ליבן, 1975

מ.א. בתיאולוגיה, אוניברסיטת ליבן, 1975

ד"ר בתיאולוגיה, אוניברסיטת ליבן, 1979

bottom of page